Bolagspriser.se

Värdera företag

Företagsvärdering: allt du behöver veta för att värdera företag

Tillhör du dem som går i säljtankar eller som vill värdera företag – kanske ditt eget? Här får du veta hur en företagsvärdering går till. Dessutom får du kunskap om säljprocessen, oavsett om ditt företag är ett tillväxtbolag, en väletablerad verksamhet eller något däremellan.
Därför ska du göra en företagsvärdering Vad är mitt företag värt? Värdera företag: faktorer som kan påverka värdet Är ditt bolag attraktivt? Så här mycket är andra företag värda: Företagsvärdering och försäljning vid generationsskifte Tillväxtföretag? Sälj eller värdera företaget: Är företaget enbart en prototyp eller idé? Så värderar och säljer du bolaget: Förberedelser viktigt när du ska sälja företaget Checklista: 6 steg mot att sälja företaget Redo att ta steget? Ta hjälp av rätt expertis för att sälja bolaget

Därför ska du göra en företagsvärdering

Det första du ska göra om du funderar på att sälja ditt företag är att skaffa dig en realistisk bild av verksamhetens värde. Eftersom många företagare ser på den egna verksamheten som sitt livsverk är det lätt hänt att förväntningarna på företagsvärderingen och det ekonomiska värdet skenar iväg. Så vad är då ett rimligt pris? För att få reda på det ska du låta göra en oberoende värdering av företaget.

Vad är mitt företag värt?

Vad är mitt företag värt? Frågan har du förmodligen ställt dig mer än en gång. Det lätta svaret är vad köparen är beredd att betala men verkligheten är naturligtvis mer komplex än så. De här aspekterna ska du väga in när du gör en ungefärlig värdering av ditt företag:
1. Börja med att utgå från företagets vinst. Se därefter till att justera värdet. Ofta behöver vinsten hos mindre företag justeras eftersom bokslutet inte alltid stämmer med hur företaget verkligen mår. Att återinvestera pengar i verksamheten eller göra stora pensionsavsättningar påverkar om vinsten ska justeras upp eller ner. Titta närmare på vad som gäller ditt företag.
Exempel: En VVS-firma med fem anställda ska säljas. Ägaren har betalat ut höga pensionsförsäkringar och har en ny exklusiv firmabil. Det är exempel på kostnader som är rimliga att räkna bort för att höja vinsten och därmed värdet.
2. När du gjort det ska du räkna ut en genomsnittlig årsavkastning. Det gör du genom att ta minst tre års bokslut och dividera dem med antal år.
3. Väg slutligen in risktagandet. Riskerna som kommer med att ta över ett företag påverkar också värdet. Ju högre risk desto snabbare vill köparen att pengarna ska trilla in. Mindre rörelser med små startkostnader är generellt sett mer känsliga för konkurrenssituationer. En plåtslagare som har en maskinpark eller en egen fastighet har i stället en lägre riskpremie. Det innebär att det inte är lika brådskande för köparen att få igen sina pengar.

Det finns fler metoder för att värdera företag. De här fyra kan vara bra att känna till:

  1. Marknadsvärdering: Värdet baseras på vad andra liknande företag har sålts för.
  2. Substansvärdering: Värdet bestäms utifrån företagets egna kapital, alltså tillgångar minus skulder.
  3. Avkastningsvärdering: Värderingen baseras på de vinster som företaget uppskattas få i framtiden.
  4. Likvidationsvärdering: Värdet baseras på vad man skulle få betalt för tillgångarna om företaget avvecklades.

Värdera företag: faktorer som kan påverka värdet

Företagsvärderingsmetoderna ovan ger en bra bild av vad företaget är värt men det finns en rad olika faktorer som kan påverka värdet i positiv eller negativ riktning. Ha koll på de här fem:

1: Finansieringen.

I slutet av dagen är företaget inte mer värt än vad någon är villig eller kan betala för det. Eftersom de flesta köparna inte har alla pengar på fickan kan finansieringsmöjligheterna helt bero på bankens villighet att låna ut. Man kan med andra ord säga att värdet på företaget är omvärldsberoende. Vi tar ett exempel: En köksinredningsfirma ska säljas. Den är lönsam men ligger i en hyrd lokal och själva utställningen ägs inte av firman utan av tillverkaren. Det finns med andra ord inget substansvärde i bolaget vilket gör att banken inte beviljar lån. Detta kan göra det svårare för säljaren att få företaget sålt.

2: Kassaflödet.

Samma scenario som ovan. Ska man hitta en finansiär bör man kunna påvisa att det finns ett tillräckligt kassaflöde för att investeringen ska återbetala sig.

3: Hyresavtalet.

Ett förmånligt hyresavtal kan höja värdet på bolaget. Men har företaget i stället en hög hyra eller lång bindningstid på hyresavtalet kan det påverka värdet negativt eftersom risken för köparen blir större.

4: Tillväxten.

Att vikta årsvinsten kan vara aktuellt för att värderingen av ett företag i tillväxt ska bli rätt. Genom nedanstående uträkning får du fram en viktning som gör att de senare boksluten väger tyngre än de tidigare. Gör såhär: ta förra årets vinst gånger tre, förrförra årets gånger två och vinsten dessförinnan gånger ett. Dividera summan med sex.

5: Substansen.

Vad består värdet i företaget av? I vissa fall kan exempelvis fastigheten som ett företag äger vara betydligt mycket mer värd än själva verksamheten.

Är ditt bolag attraktivt?

Det tar tid att sälja ett företag. Processen att hitta rätt köpare och komma fram till ett rimligt pris är tidskrävande. Förutsättningarna skiljer sig också åt beroende av företagets storlek. Att värdera och sälja ett litet företag är inte alls som att sälja ett börsnoterat bolag. Flera svårkalkylerade parametrar påverkar förutsättningarna vid försäljningen av en liten verksamhet. Det kan vara parternas förhandlingsförmåga, vad säljaren har för ekonomiska förväntningar och vad köparen har råd med.
Utöver lönsamhet kan de här aspekterna påverka hur attraktivt ditt företag är när det är dags att få till en bra affär.

1. Flyttbarheten viktig

Ju lättare det är att flytta företaget desto fler köpare har du av naturliga skäl. E-handlaren och importfirman är utifrån den här aspekten attraktivare än den etablerade kvartersbutiken.

2. Krav på specialistkunskaper

Den andra faktorn som ökar attraktionskraften är att ditt bolag inte kräver några specialistkunskaper av köparen. Har du ett rörmokeri är din målgrupp av köpare smalare än den som har en butik, särskilt om det är en konsumentinriktad verksamhet i bra läge. De brukar vara lättsålda.

3. Attraktivast av allt är att affärsidén inte är bunden till ägaren

Sist men inte minst: För att ditt företag ska vara så attraktivt som möjligt är det viktigt att din affärsidé inte är bunden till dig. Många enmansföretagare bygger exempelvis upp hela verksamheten runt sitt namn. Företaget är med andra ord kunskapsberoende. Ett företag som rullar på fint trots att ägaren byts ut är lättare att sälja.

Så här mycket är andra företag värda:

Det är alltid intressant att jämföra sin egen verksamhet med andras företagsvärdering. Här är några exempel på värdeutlåtanden från olika branscher som Retriever har gjort.

Så mycket är ditt företag värt

Hitta ditt företag här

Företagsvärdering och försäljning vid generationsskifte

När ägarskiftet äger rum i den nära familjen ser förutsättningarna annorlunda ut. Både de juridiska och ekonomiska förhållandena skiljer sig åt såväl som själva förhandlingen. Priset blir ofta lägre jämfört med en extern försäljning men det är ändå viktigt att göra en företagsvärdering för att exempelvis få koll på hur de familjemedlemmar som inte tar över företaget ska kompenseras och för att få insikt om hur överlåtaren kommer att beskattas.

Tillväxtföretag? Sälj eller värdera företaget:

Som redan nämnts är det många parametrar som ska vägas in när du ska värdera och sälja ditt företag. Kanske har du vid det här laget fått en känsla för vad som påverkar företagsvärderingen i just ditt fall.
Tillväxtföretag skiljer sig från mer traditionella, etablerade verksamheter när det kommer till själva försäljningen. Vem har inte hört om de häpnadsväckande summor som WhatsApp och YouTube har sålts för. Den sortens fantasisummor bygger på en serie otroliga sammanträffanden som vi återkommer till senare. Dessutom har affärerna inte skett över en natt även om det kan verka så när nyheten slår ner som en bomb hos allmänheten.
Oavsett vilken bransch ditt tillväxtföretag tillhör ser läget inför en försäljning ut ungefär såhär:

Riskkapital – första steget mot att sälja bolaget

En försäljning av ett tillväxtbolag inleds nästan alltid med att ägaren tar in riskkapital. Riskkapitalisterna köper ju in sig för att de inom en inte alltför avlägsen framtid vill göra en lönsam exit. Med riskkapitalet kan du vidareutveckla och renodla företaget tills den rätta tidpunkten för en försäljning dyker upp.
Att som riskkapitalist köpa in sig i tillväxtbolag är inget ovanligt. För dig som ägare och säljare kan situationen däremot vara extraordinär. Därför är det vettigt att redan i ett tidigt skede ta in professionell hjälp som ser till dina intressen.

Därför vill köparen ha just ditt företag

Företag som är intresserade av att köpa tillväxtbolag är i stort sett alltid intresserade av att antingen få tillgång till en ny kundstock, öka sin försäljningsvolym eller få tillgång till de patent eller produkter som bolaget sitter på (och som förmodligen är något extra). Men skälen till varför en potentiell köpare intresserar sig för ditt bolag behöver inte vara för att de själva har särskilt stor nytta av verksamheten. Det kan lika gärna bero på att de vill sätta käppar i hjulet för konkurrenterna.

Säljarens och köparens företagsvärdering ofta olika

Värderingen av ett tillväxtbolag skiljer sig ofta åt beroende på om det är köparen och säljaren som kalkylerar. När säljaren ska göra en företagsvärdering letar hen ofta efter liknande bolag på börsen och anpassar det företagets värde till den egna storleken. Ofta blir resultatet att säljaren vill ha mer betalt än köparen är beredd att ge. För köparen är det snarare en förhandlingsfråga att komma fram till det slutliga priset. I slutänden brukar köparens uppfattning styra prissättningen.

Fällan du inte vill hamna i när du ska sälja företaget…

En försäljningsprocess tar tid och det finns inga garantier att den blir av förrän signaturerna finns på papper. Därför ska du alltid gardera dig genom att fortsätta utveckla företaget. En vanlig miss är att låta säljprocessen ta så mycket tid och energi att företagsdriften blir lidande. Om köparen senare skulle hoppa av har företaget tappat attraktionskraft och blir svårare att sälja. En smart lösning är att ha två team i bolaget. Ett som sköter försäljningen och ett som arbetar med verksamheten.

Miljardförsäljningarna av WhatsApp och YouTube har tre saker gemensamt:

De tillväxtbolag som har sålts för fantasisummor är världsberömda – och mycket ovanliga. Whats App, YouTube och andra miljardaffärer har dock tre saker gemensamt:
– Makalös timing. Köparen ville ha bolaget just där och då vilket gjorde prissättningen sekundär.
– Köpet gav tillgång till något unikt. I WhatsApps fall var det de 450 miljoner användarna. När Facebook förvärvade företaget fick de tillgång till dem.
– Huggsexa. Flera engagerade intressenter gjorde att en konkurrenssituation uppstod som var fördelaktig för säljaren.

Är företaget enbart en prototyp eller idé? Så värderar och säljer du bolaget:

Svårast av allt är nog ändå att värdera företag som ”enbart” är en prototyp eller innovativ idé. Som ägare med åtskilliga hängivna arbetstimmar i bagaget är det lätt att dra iväg i sin värdering. De här tre insikterna kan bidra till en mer realistisk företagsvärdering:
  1. Det tar tid att sjösätta en idé. Tidsspannet från prototyp till färdig produkt kan variera allt från några månader till flera år. Under den tiden tillkommer också höga marknadsföringskostnader.
  2. Bara en av femtio produkter blir en lönsam investering när den väl är ute i butik. Lägg till att fyra av femtio produkter blir hyfsat lönsamma eller går plus minus noll. Resten är ren förlust.
  3. Vinsten per såld produkt är sällan så hög som folk tror. Produktionsvärdet snittar på 15 procent vilket betyder att om du producerar något för tusen kronor hamnar bara 150 kronor i din ficka, innan skatt.

Så får du investerarna på fall

I slutet av dagen inger en vettig företagsvärdering från din sida en känsla av trovärdighet hos köparen. Visa att du har tänkt på punkterna här ovanför när du presenterar ditt företag och din företagsvärdering. Var dessutom så generös i ditt erbjudande att det gör ont! Erbjuder du bara tio eller tjugo procent av ditt företag får du sällan tillgång till investerarnas fulla engagemang och den kunskap och det nätverk som de sitter på. Överväg att ge uppåt hälften av bolaget. Visa också varför just du är värd att tro på. En idé eller prototyp är sällan unik. Förmodligen har någon av jordens miljarder invånare tänkt samma sak som du. Visa att du är ”rätt” person och har ett affärstänk som är värt att lägga pengar på.

Förberedelser viktigt när du ska sälja företaget

Planerar du att om en inte alltför avlägsen framtid sälja ditt företag? Påbörja förberedelserna redan nu genom att försöka sänka kostnaderna så att du får ett bättre resultat. Se också till att ha en så hög redovisad omsättning som möjligt. Båda är åtgärder som höjer värdet på företaget.
Diskutera med olika experter som banken, juristen och revisorn hur försäljningen kan gå till. Fundera över vilka potentiella köpare som finns i ditt nätverk och hör med en företagsförmedlare om de har någon förteckning över möjliga köpare. Det är också bra att ta in en oberoende företagsvärdering och konsultera en revisor om skillnaderna mellan att sälja inkråm och aktier.
När försäljningen ska realiseras ytterligare, ta då fram ett prospekt till köparna som ger en bild av företaget och utse en person som är ansvarig för kontakten med de potentiella köparna. En konsult kan med fördel sköta de första kontakterna så att all information kommer från ett håll. Det minskar risken att skapa en motstridig bild av verksamheten.
Sist men inte minst: ligg lågt. Basunera inte ut att du går i säljtankar eftersom det finns risk för att kunder och leverantörer reagerar på ett sätt som gör att företaget sjunker i värde om försäljningen inte blir av. Var också öppen för oväntade vändningar och alternativ. Saker kanske inte blir som du först tänkt dig men det behöver inte betyda att de är till det sämre.

Här finns köparna

Generellt kan man säga att de köpare som har ett strategiskt intresse i ditt företag värderar det högre. Köparna brukar oftast finnas i någon av de här grupperna:

Checklista: 6 steg mot att sälja företaget

Här är en checklista till dig som funderar på att sälja ditt företag: Samarbeta. När du väl bestämt dig för att sälja ditt livsverk, låt då inte känslorna stå i vägen för affären. Uppmuntra när köparen vill plocka in sina idéer i verksamheten och se till att ni samarbetar under ägarskiftet.

Redo att ta steget? Ta hjälp av rätt expertis för att sälja bolaget

Nu har du förhoppningsvis fått en ungefärlig bild av hur en företagsvärdering och säljprocess går till. Den dagen det är dags att inleda en process för att värdera företag och sälja bolag kommer många nya moment och frågor att dyka upp. Här är några tips på vart du kan vända dig:

Sälj eller värdera företag med en omsättning under 10 mkr

Bolagsbron.se – Vänder sig framför allt till mindre ägarledda företag. Erbjuder tjänster som konkurrensanalys och värdeutlåtande till den som själv vill sköta försäljningen.
Juristen, revisorn, företagskonsulten och annan expertis. Ha olika rådgivare för olika syften. Förutom professionella rådgivare kan du ha glädje av personer med egen erfarenhet av ägarskifte.

Sälj eller värdera företag med 10-100 mkr i omsättning

Vänd dig till en av de många företagsmäklare som kan värdera och sälja företaget. En företagsmäklare, eller företagsförmedlare som de också kallas, förstår finansiella resonemang och vad som driver företagets värde. De kan öka dina möjligheter att få bra betalt genom att tilltala ”rätt” intressenter.
Det finns en uppsjö av företagsmäklare runtom i Sverige. Swedbank Företagsförmedling, Svensk Företagsförmedling, Länia, TACTIC och Exitpartner är några exempel.

Sälj eller värdera företag med mer än 100 mkr i omsättning

När företag i den här storleken ska säljas vänder de sig vanligtvis till någon av de stora revisionsbyråerna PwC, EY, Deloitte och KPMG. Även bankernas avdelningar för Corporate Finance arbetar med företagsvärdering och försäljning av stora bolag.

Så mycket är ditt företag värt

Hitta ditt företag här