Bolagspriser.se

Värdera företag

 

Om Bolagspriser

Bolagspriser är webbplatsen för alla som är intresserade av företagsvärderingar och ekonomipublikationer.

Bolagspriser drivs av Retriever Sverige AB. Utgivningsbevis har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV. Det innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och ges ett motsvarande skydd som gäller press, radio och tv. Det betyder bl.a. att en utsedd utgivare ansvarar för innehållet samt att personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller om tillämpningen av lagen strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare för Bolagspriser är Mikael Andersson, utsedd av Retriever Sverige AB

Information på Bolagspriser får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan att Retriever Sverige AB eller vederbörande rättighetshavare lämnat sitt uttryckliga medgivande till detta.

Retriever grundades 1999 och har sedan start varit digitala. Från 2008 har vi hjälpt stora finansiella institutioner med insikter om företag och branscher. 2016 lanserades våra första produkter anpassade till små och medelstora företag, med löftet om att erbjuda dem tillgång till samma professionella beslutsunderlag som de största företagen har.

Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån och norska nyhetsbyrån NTB.

Kontakta oss

Fakturafrågor

invoice@retriever.se

Retriever

Birger Jarlsgatan 6B
114 34 Stockholm, Sweden
Org.nr. 556586-1571
+46 546 121 00
infosverige@retriever.se