Bolagspriser.se

Värdera företag

Rådgivare
 

En komplett digital värderingstjänst för rådgivare

Var femte företagsledare uppger att de inte träffat sin revisor på flera år. I en nära framtid kommer rådgivning att vara det växande och viktigaste området för många revisionsbyråer.

För banker och andra innebär digitaliseringen att de måste erbjuda kunderna mervärden och enklare lösningar som underlättar deras vardag.

Därför har Retriever utvecklat en digital värderingstjänst som hjälper rådgivare att öka sin dialog och rådgivning till kunder.

Med Retriever kan du:

Kontakta oss